Støttekredsen

Bliv medlem af støttekredsen
Vi kan aldrig blive mange nok, der støtter dansk kræftforskning, og derfor vil vi gerne opfordre alle til at melde sig ind i støttekredsen for Dansk Kræftforskningsfond.

Det betyder meget, at der er en fast gruppe af mennesker, der år for år yder bidrag i form af kontingenter og/eller gaver.

Det koster 200 kr. om året at være medlem af støttekredsen.

Virksomheder:
Virksomheder kan også blive medlem for et årligt bidrag på 800 kr.

Du bliver medlem ved at indbetale beløbet til bankkonto eller giro:

Indbetaling til bankkonto:
Danske Bank reg.nr. 3946 konto nr. 3946363618

Indbetaling til girokonto:
Giro 6550029
Du kan også melde dig ind ved at sende e-mail til info@dansk-kraeftforsknings-fond.dk med dit navn, adresse og evt. kommentarer.