Bestyrelsen og det videnskabelige udvalg

Bestyrelsen:
Formand: Morten Høyer, professor, overlæge, ph.d.
Næstformand: Niklas Korsgaard Christensen, advokat
Lene Meldgaard Knudsen, ledende overlæge
Anja Brügmann, cand.med. ph.d.
Paul Morten Mau-Sørensen, overlæge, ph.d.
Marie Kveiborg, associate professor, ph.d.
Dorte Maegaard Tolstrup, afdelingslæge
Lise Mette Rahbek Gjerdum, klinisk lektor og overlæge, ph.d.
Lars Henrik Jensen, klinisk lektor og overlæge, ph.d.
José Moreira, professor, ph.d.
Claus Storgaard Sørensen, associate professor

Det videnskabelige udvalg:
Formand: José Moreira, professor, ph.d.
Næstformand: Claus Storgaard Sørensen, associate professor.
Hans Beier Ommen, overlæge, ph.d.
Claus Lindberg Andersen, professor, M.Sc., ph.d.
Jesper Grau Eriksen, associate professor, MD, ph.d.
Lise Lotte Hansen, associate professor, ph.d.
Niels Marcussen, professor, overlæge
Lise Nørgaard Bentzen, klinisk lektor, overlæge, ph.d.
Anja Olsen, associate professor, cand. scient.
Eric Santoni-Rugiu, overlæge, ph.d.

Bestyrelsen varetager fondens drift. Det videnskabelige udvalg gennemgår samtlige ansøgninger til Dansk Kræftforskningsfond og udvælger de bedste ansøgninger, der bør ydes økonomisk støtte.

Både bestyrelsen og det videnskabelige udvalg arbejder ulønnet for Dansk Kræftforskningsfond.