Bestyrelsen og det videnskabelige udvalg

Bestyrelsen:
Formand: Morten Høyer, professor, overlæge, ph.d.
Næstformand: Niklas Korsgaard Christensen, advokat
Lene Meldgaard Knudsen, ledende overlæge
Anja Brügmann, cand.med. ph.d.
Paul Morten Mau-Sørensen, overlæge, ph.d.
Marie Kveiborg, associate professor, ph.d.
Dorte Maegaard Tolstrup, afdelingslæge
Lise Mette Rahbek Gjerdum, klinisk lektor og overlæge, ph.d.
Lars Henrik Jensen, klinisk lektor og overlæge, ph.d.
José Moreira, professor, ph.d.

Det videnskabelige udvalg:
Formand: José Moreira, professor, ph.d.
Næstformand: Lars Dyrskjøt Andersen, Professor
Jesper B. Andersen, associate professor.
Hans Beier Ommen, overlæge, ph.d.
Lise Lotte Hansen, associate professor, ph.d.
Lise Nørgaard Bentzen, klinisk lektor, overlæge, ph.d.
Anja Olsen, associate professor, cand. scient.
Anne-Vibeke Lænkholm, Overlæge og klinisk forskningslektor
Karina Dahl Steffensen, Professor, overlæge, ph.d.
Bjarne Winther Kristensen, Professor i patologi

Bestyrelsen varetager fondens drift. Det videnskabelige udvalg gennemgår samtlige ansøgninger til Dansk Kræftforskningsfond og udvælger de bedste ansøgninger, der bør ydes økonomisk støtte.

Både bestyrelsen og det videnskabelige udvalg arbejder ulønnet for Dansk Kræftforskningsfond.