Bestyrelsen og det videnskabelige udvalg

Bestyrelsen:
Formand: Morten Høyer, professor, overlæge, ph.d.
Næstformand: Niklas Korsgaard Christensen, advokat
Lene Meldgaard Knudsen, ledende overlæge
Anja Brügmann, cand. med. ph.d.
Inge Marie Svane, professor, centerleder
Paul Morten Mau-Sørensen, overlæge, ph.d.
Marie Kveiborg, lektor
Dorte Maegaard Tolstrup, afdelingslæge
Lise Mette Rahbek Gjerdum, klinisk lektor og overlæge
Claus Storgaard Sørensen, lektor

Det videnskabelige udvalg:
Formand: Claus Storgaard Sørensen, lektor
Næstformand: José Moreira, professor, ph.d.
Franscesco d´Amore, professor, overlæge
Claus Lindberg Andersen, professor, ph.d.
Jesper Grau Eriksen, professor, ph.d.
Lise Lotte Hansen, lektor, ph.d.
Niels Marcussen, professor, overlæge
Birgitte Vrou Offersen, overlæge, ph.d.
Anja Olsen, lektor, cand. scient.
Eriic Santoni-Rugiu, overlæge, ph.d.

Bestyrelsen varetager fondens drift. Det videnskabelige udvalg gennemgår samtlige ansøgninger til Dansk Kræftforskningsfond og udvælger de bedste ansøgninger, der bør ydes økonomisk støtte.

Både bestyrelsen og det videnskabelige udvalg arbejder ulønnet for Dansk Kræftforskningsfond.