Arv og testamenter

Arv er en meget vigtig indtægtskilde for Dansk Kræftforskningsfond og sikrer, at vi kan uddele penge til kræftforskning.

Dansk Kræftforskningsfond er fritaget for at betale boafgift til staten. Det betyder, at arv der testamenteres til fonden ubeskåret går til kræftforskning.

Ved et testamente kan Dansk Kræftforskningsfond indsættes som arving til hele den disponible formue, til en del af formuen, eller til et bestemt beløb.

Dansk Kræftforskningsfond anbefaler, at man ved oprettelse af et testamente rådfører sig med en advokat, der kan rådgive om testamenteringen.