Tilbage til hovedsiden  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Velkommen til Dansk Kræftforskningsfonds hjemmeside


Dansk Kræftforskningsfond er en privat fond, der er stiftet og ledet af
aktive kræftforskere. Fonden eneste formål er at indsamle penge til
kræftforskning, så vi kan blive bedre til at forebygge, diagnosticere 
og behandle kræftsygdommene.

Dansk Kræftforskningsfond er som en privat fond helt afhængig
af de bidrag vi modtager fra private, virksomheder og andre fonde.

De indsamlede midler fordeles ved en årlig uddeling, efter at fondens 
videnskabelige udvalg har bedømt alle ansøgningerne. Kun de bedste projekter bliver indstillet til at modtage støtte.

Både bestyrelsen og det videnskabelige udvalg arbejder ulønnet for Dansk
Kræftforskningsfond.

   

UDDELING 2017

Dansk Kræftforskningsfond indkalder ansøgninger til dette års uddeling, hvor der vil være ca. 3,7 mio. kroner til rådighed. Fonden ønsker at prioritere støtte til initiering af nye forskningsprojekter. Uddelingen målrettes yngre post-graduate forskere (ph.d. studier).
Skolarstipendiater kan ikke komme i betragtning. Der bevilges ikke støtte til kongresrejser.

Støtte kan gives til projekter inden for basal og epidemiologisk kræftforskning samt alle former for klinisk kræftforskning. Der kan ansøges om 1-årige bevillinger, der ikke overskrider 225.000 kr.
Fonden dækker ikke udgifter til "overhead" eller studieafgifter.
Der kan ikke forventes bevilling til projekter, som tidligere har opnået støtte fra fonden.

Ansøgningen skal være klar og kortfattet og med et abstrakt, der entydigt beskriver formål og metode og gennemførlighed af projektet.
Det skal af budgettet fremgå, hvad der konkret ansøges til. Det skal angives, om der inden for de sidste 3 år er bevilget midler fra Dansk Kræftforskningsfond.

Ansøgeren skal være den person som skal udføre det pågældende projekt.
Ansøgers CV skal vedlægges - og der skal vedlægges en vejlederudtalelse. Den seniorforsker, der superviserer projektet, kan kun anbefale ét projekt.

Ansøgning modtages fra onsdag den 1.marts 2017, og sendes elektronisk via et link på fondens hjemmeside: http://www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk

Ansøgningsfristen er lørdag den 1. april 2017 kl. 12.00Informationskontor og administration:

Dansk Kræftforskningsfond
PLESNER
Amerika Plads 37
2100 København Ø

Tlf. 33 12 11 33
Advokatsekretær Eve Jensen
E-mail: info@dansk-kraeftforsknings-fond.dk

 

 

Giro 655 0029

 Ved overførsel fra bankkonto til girokonto:
Reg.nr. 9579 konto nr. 6550020

Danske Bank reg.nr. 4183 konto nr. 3001380176