Tilbage til hovedsiden  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Velkommen til Dansk Kræftforsknings Fonds hjemmeside


Dansk Kræftforsknings Fond er en privat fond, der er stiftet og ledet af
aktive kræftforskere. Fonden eneste formål er at indsamle penge til
kræftforskning, så vi kan blive bedre til at forebygge, diagnosticere 
og behandle kræftsygdommene.

Dansk Kræftforsknings Fond er som en privat fond helt afhængig
af de bidrag vi modtager fra private, virksomheder og andre fonde.

De indsamlede midler fordeles ved en årlig uddeling, efter at fondens 
videnskabelige udvalg har bedømt alle ansøgningerne. Kun de bedste projekter bliver indstillet til at modtage støtte.

Både bestyrelsen og det videnskabelige udvalg arbejder ulønnet for Dansk
Kræftforsknings Fond.

   

Informationskontor: 
Dansk Kræftforsknings Fond 
Blegdamsvej 28 C 
2200 København N 

Tlf. 35 36 35 63 
(tirsdag og torsdag 9-13)
info@dansk-kraeftforsknings-fond.dk

Administration:
Dansk Kræftforsknings Fond
PLESNER, Amerika Plads 37
2100 København Ø

Tlf. 33 12 11 33
Advokatsekretær Eve Jensen
eje@plesner.com

 

UDDELING 2016

Dansk Kræftforsknings Fond indkalder ansøgninger til dette års uddeling,
hvor der vil være ca. 4,7 mio. kroner til rådighed. Fonden ønsker at
prioritere støtte til initiering af nye forskningsprojekter. Uddelingen
målrettes yngre post-graduate forskere (ph.d. studier).
Skolarstipendiater kan ikke komme i betragtning. Der bevilges ikke
støtte til kongresrejser.

Støtte kan gives til projekter inden for basal og epidemiologisk
kræftforskning samt alle former for klinisk kræftforskning. Der kan
ansøges om 1-årige bevillinger, der ikke overskrider 225.000 kr.
Fonden dækker ikke udgifter til ”overhead” eller studieafgifter.
Der kan ikke forventes bevilling til projekter, som tidligere har
opnået støtte fra fonden.

Ansøgningen skal være klar og kortfattet og med et abstrakt, der
entydigt beskriver formål, metode og gennemførlighed af projektet.
Det skal af budgettet fremgå, hvad der konkret ansøges til. Det skal
angives, om der inden for de sidste 3 år er bevilget midler fra Dansk
Kræftforsknings Fond.

Ansøgeren skal være den person som skal udføre det pågældende projekt.
Ansøgers CV skal vedlægges – og der skal vedlægges en vejleder-
udtalelse. Den seniorforsker, der superviserer projektet, kan kun anbefale
ét projekt.

Ansøgning modtages fra onsdag den 2. marts 2016, og sendes
elektronisk via dette link : Onlineansøgning

Ansøgningsfristen er fredag den 1. april 2016 kl. 12.00.

Giro 655 0029

 Ved overførsel fra bankkonto til girokonto:
Reg.nr. 9579 konto nr. 6550029

Danske Bank reg.nr. 3946 konto nr. 3946363618